wtorek, 9 grudnia 2008

Perspektywy Zatrudnienia w Polsce i na świecie w Q1 2009 wg. Manpower

Ostatnio wiele dyskusji toczy się na temat perspektyw ekonomicznych i zatrudnienia w Polsce. Słyszy się o wielu zwolnieniach, wręcz masowych. Z drugiej strony prasa niezbyt eksponuje informacje o firmach, które wciąż zatrudniają. Firma Manpower opracowała badanie "Perspektyw Zatrudnienia" dla I kwartału 2009 roku. Właśnie ukazał się raport publikujący rezultaty tego badania przeprowadzonego wśród 71 000 pracodawców z 33 krajów, w tym dla Polski.

Barmometr został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych obejmujących reprezentatywną grupę 750 pracodawców w Polsce. Wszyscy uczestnicy badania odpowiedzieli na pytanie „Jakie są przewidywania dotyczące całkowitego zatrudnienia firmy w Pana/ Pani oddziale w ciągu trzech miesięcy od początku stycznia do końca marca w porównaniu do obecnego kwartału?Jak przedstawia tabela powyżej, 19% pracodawców w Polsce planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w najbliższym kwartale. Biorąc pod uwagę, że 7% pracodawców przewiduje zmniejszenie zatrudnienia, a 71% szacuje brak zmian personalnych, prognoza
netto zatrudnienia dla I kwartału 2009 r. osiąga +12%. W skali kwartał do kwartału, prognoza netto zatrudnienia odnotowała spadek na poziomie 7%.

W porównaniu regionów, pracodawcy we wszystkich 6 badanych regionach Polski* oceniają plany wzrostu zatrudnienia w I kwartale 2009 r. optymistycznie.
Najwięcej pracodawców deklaruje zwiększenie zatrudnienia w regionie Centralnym (+17%), Południowym (+15%), Południowo-Zachodnim (+14%) oraz Północno-Zachodnim (+13%). W regionie Północnym i Wschodnim przedsiębiorcy wydają się być bardziej ostrożni, jeśli chodzi o optymizm związany z zatrudnianiem nowych pracowników, jednak także planują zwiększanie zatrudnienia w najbliższym kwartale. Prognozy netto
zatrudnienia kształtują się na poziomie, odpowiednio,+5% oraz +4%.Prognozy wg. sektorów
Pracodawcy z 9 na 10 badanych sektorów przewidują zwiększenie liczby pracowników w I kwartale 2009 r. Jedynym sektorem, w którym większa liczba przedsiębiorców deklaruje zmniejszenie zatrudnienia jest, podobnie jak w minionym kwartale, Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo. Prognoza netto zatrudnienia dla tego sektora osiąga -7%. Pracodawcy z pozostałych sektorów wykazują większy optymizm, jednak w przypadku 8 branż jest on mniejszy niż w IV kwartale 2008 r. Przedstawiciele sektorów Budownictwo, Finanse/ Ubezpieczenia/Nieruchomości/ Usługi, Instytucje sektora publicznego oraz Kopalnie/ Przemysł wydobywczy deklarują największą aktywność, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników, a prognozy netto zatrudnienia kształtują się na poziomie, odpowiednio, +23%, +21%, +20% i +19%. Pracodawcy reprezentujący sektor Handel detaliczny i hurtowy oraz Transport/ Logistyka oceniają najbliższy kwartał pozytywnie. Na podstawie ich deklaracji, prognozę netto zatrudnienia ustalono na poziomie, odpowiednio, +14% oraz +13%. W ujęciu kwartalnym, mimo planów zatrudniania nowych pracowników, pracodawcy wykazują mniejszy optymizm. W 8 z 10 sektorów odnotowano spadek prognozy netto zatrudnienia w porównaniu z IV kwartałem 2008 r.Prognozy światowe

Pracodawcy z 25 krajów, w których badanie zostało przeprowadzone przewidują zwiększenie zatrudnienia, a przedstawiciele 8 krajów planują zredukowanie liczby
pracowników w I kwartale 2009 r. Większość pracodawców deklaruje zmniejszenie tempa zatrudniania w porównaniu z minionym kwartałem, a tylko w trzech krajach, tj. Kanadzie, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych, prognoza netto zatrudnienia jest bardziej pozytywna niż w ubiegłym kwartale. Warto zauważyć, że deklaracje pracodawców z 21 krajów są najmniej optymistyczne od czasu, kiedy w ich kraju badanie jest przeprowadzane.W ujęciu rocznym, prognoza netto zatrudnienia jest niższa w 25 krajach. Najbardziej optymistyczne prognozy zatrudnienia deklarują pracodawcy z Peru, Indii, Kostaryki, Kanady,Rumunii, Kolumbii, Republiki Południowej Afryki, Polski, Stanów Zjednoczonych i Chin. Pracodawcy w Singapurze, Irlandii, Hiszpanii i we Włoszech zgłaszają najmniej optymistyczne plany co do zwiększenia zatrudnienia.

Więcej na temat badania na stronie Manpower

Komentarz: brak mi informacji, kiedy dokładnie postawiono pytanie badawcze. W obecnym czasie każdy tydzień przynosi nowe zmiany, które zmieniają oblicza rynku. Mam nadzieję, że rzeczywiście kryzys w Polsce nie będzie tak dotkliwy i te zakładane 3,8% wzrostu PKB przyniesie pozytywny bilans zatrudnienia netto.

1 komentarz:

Nikolai pisze...

Witam, w raporcie ze strony Manpower znalazłem adnotację, że:
Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2009 r. został opracowany
na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 20 a 29 października 2008 r. obejmujących grupę 750 pracodawców reprezentującą 10 sektorów z 6 regionów Polski.
Mógłbym prosić o komentarz, jak konkretnie ten termin mógł wpłynąć na wyniki badania? z góry dziekuję