czwartek, 3 marca 2011

Zaproszenie do udziału w badaniu: 2011 Employer Brand International's 2nd Employer Branding Global Research Study

Witam,

w imieniu Brett'a Minchigtona i Employer Brand International serdecznie zapraszam do udziału w drugim międzynarodowym badaniu 2011 Employer Brand International's 2nd Employer Branding Global Research Study.

Ankieta znajduje się pod adresem: http://www.surveymonkey.com/s/EBIemployerbrandingglobalsurvey

i jej wypełnienie zajmie około 10 minut.

Korzyści:
- po wypełnieniu ankiety i zostawieniu swojego adresu e-mail możesz otrzymać kopię raportu z badania a także inne ciekawe artykuły opracowane przez EBI,
- jesli wypełnisz ankietę do jutra - 4 marca, masz dodatkową szanse na wylosowanie jednej z pięciu najnowszych książek na temat employer branding "Employer Brand Leadership - A Global Perspective" by Brett Minchington.

Myślę, że samo wypełnienie tej 20 punktowej ankiety może pomóc w ustrukturyzowaniu działań w zakresie Employer Branidng w Państwa firmie. Dodatkowo dostarczy cennego feedbacku do globalnego raportu EBI. Dlatego serdecznie zapraszam.

Oto link raz jeszcze:http://www.surveymonkey.com/s/EBIemployerbrandingglobalsurvey

Z pozdrowieniami,

Radoslaw Knap

Brak komentarzy: