środa, 18 czerwca 2008

Wynagrodzenia w Polsce i na świecie - raporty płacowe Hays

Temat zwiazany bezpośrednio z rynkiem pracy. Wielu kandydatów rozpatruje alternatywne oferty w Polsce i zagarnicą. Co do poziomu wynagrodzen, (który wyrównuje się wraz z doświadczniem pracownika bez wzbględu na kraj) to polecam Przegląd Płac stworzony przez konsultantów Hays dla rożnych sektorów i stanowisk, w tym inzynierskich w Polsce.

Raporty bazują na kwotach oferowanych pracownikom nowozatrudnianym i podzielone są według sześciu najważniejszych sektorów gospodarki:

* księgowości, finansów i prawa,
* budownictwa i nieruchomości,
* sprzedaży, marketingu i logistyki,
* IT i telekomunikacji,
* produkcji,
* farmacji.

W stosunku do kwot zeszłorocznych, daje się zauważyć wzrost średniego wynagrodzenia o ok. 10 –30% w zależności od regionu i branży. Regionem, w którym nadal pracownikom płaci się najlepiej pozostaje województwo mazowieckie. Najwyższy poziom przeciętnej płacy można uzyskać w branżach: farmaceutycznej, finansowej i bankowej oraz w budownictwie. Pracodawcy coraz częściej kuszą też kandydatów dodatkowym elementem płacowym, jakim są bonusy pieniężne wypłacane średnio raz do roku, lub dodatkowymi świadczeniami pozapłacowymi.

W przypadku poszczególnych sektorów obserwowane są nastepujące tendencje:

* W księgowości i finansach zauważa się wzost płac i wzrost oczekiwań finansowych głównie wśród specjalistów działów finansowych i księgowych. Kształtuje się wyraźna prawidłowość oferowania wyższych zarobków w wewnętrznych działach księgowych, niż w firmach świadczących takie usługi na zewnątrz. Coraz częściej płacowym elementem motywacyjnym są bonusy 10-12% lub też bonusy w wysokości miesięcznego wynagrodzenia (1-2 razy / rok).
* Branża IT i telekomunikacyjna odnotowała wzrost wynagrodzenia maksymalnego o ok. 10-20% w stosunku do zeszłego roku. Charakterystyczne jest wypłacenie wyższego o średnio 30 % wynagrodzenia w firmach z kapitałem zagranicznym. Ponadto kandydaci coraz chętniej podejmują pracę na zasadach kontraktu, niestety, korporacje w ogóle nie uznają takiej formy zatrudnienia.
* W sektorze budownictwa i nieruchomości wzrost płac w ciągu ostatniego sięgnął blisko 35%. Największe różnice w wynagrodzeniach są obserwowalne w firmach wykonawczych, które zmagają się z odpływem pracowników do firm konsultingowych i deweloperskich. Wzrost płac jest szczególnie zauważalny w regionach Śląska oraz w województwach dolnośląskim i pomorskim.
* Osoby zatrudniane w produkcji mogły liczyć na wzost wynagrodzenia nawet do 50%, pod warunkiem posiadania wąskiej specjalności zawodowej i posiadania unikalnych kompetencji. Coraz częściej pojawiają się elementy wynagradzania, które w sektorze produkcji nie byly rozpowszechnione.
* W ofertach pracy dla sprzedaży i marketingu coraz częściej standardem są świadczenia dodatkowe, jak np.: opieka medyczna, telefon służbowy, ryczałt na paliwo, samochód służbowy, czy też komputer do osobistego użytku. Najpopularniejszymi dodatkami są telefon komórkowy oraz samochód służbowy. W przypadku zatrudnienia w międzynarodowych koncernach można liczyć na wyrównane wynagrodzenia w całym kraju, niezależnie od regionu. Najlepiej opłacanymi pracownikami są osoby wąsko wyspecjalizowane.
* Sektor farmaceutyczny niezmiennie od zeszłego roku oprócz najwyższych zarobków, oferuje najbogatszy i najszerszy zestaw świadczeń pozapłacowych. Aż 90% osób piastujących stanowiska najwyższego szczebla posiada samochód służbowy. Ponadto w tej branży funkcjonują programy motywacyjne stanowiące średnio 10 - 12% rocznego wynagrodzenia brutto.www.hays.pl/salary-overviews.aspxw Wielkiej Brytani;
www.hays.com/salary-guides.aspx


w Nowej Zelandii:
www.hays.com.au/salary/default.aspx


dyby kogoś interesowął inny kraj- wystarczy wejść na odpowiednią domenę Hays (27 krajów. Raporty są za darmo, dostępne w każdej chwili.

Brak komentarzy: