niedziela, 13 lipca 2008

Gdzie i kogo brakuje do pracy w Polsce i na świecie

Talent Shortage Survey firmy Manpower pokazuje sytuację jesli chodzi o braki kadrowe i trudności z rekrutacją w różnych krajach. Ostatnie badanie w 31 krajach świata wskazło, że pracodawcy mają największe problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi do pracy w takich krajach jak: Rumunia (73%), Japonia(63%), Hong Kong (61%), Singapure (57%), Australia (52%) i Taiwan (51%).
Najmniejsze problemy zdają się mieć pracodawcy w Indiach (12%), Wielkiej Brytanii (12%), Irlandii (14%), Chinach (15%) oraz w Holandii 15%).

Kogo najbardziej brakuje na świecie (31 krajów łącznie):


1. Skilled Manual Trades
2. Sales Representatives
3. Technicians (primarily production/operations, engineering or maintenance)
4. Engineers
5. Management/Executives
6. Laborers
7. Secretaries, PAs, Administrative Assistants & Office Support Staff
8. Drivers
9. Accounting & Finance Staff
10. IT Staff (primarily programmers/developers)

Total Number of Respondents: 42,585
Employers indicating difficulty filling positions: 31%
Employers indicating no difficulty filling positions: 69%
Margin of error: +/- 3.9%

W Polsce stopa trudności ze znaleznieniem odpowiednich osób określona została na poziomie 49 %
(inne badanie firmy KPMG "Migracja pracowników 2007" wskazało, że aż 45 proc. dużych i średnich przedsiębiorstw przyznaje, że traci część przychodów z powodu braku pracowników, a 72 proc. uważa niedobór kadr za jeden z głównych problemów w ich firmach. Ogólnie 52% badanych firm ma problemy z pozyskaniem pracowników, a 8% odczuwa ten problem pośrednio, ponieważ współpracujàce z nimi firmy mają trudności z zatrudnieniem odpowiednich pracowników).

Najbardziej poszukiwane zawody w Polsce to:


1. Skilled Manual Trades (primarily electricians
welders or bricklayers)
2. Drivers
3. Technicians
4. Engineers
5. Customer Service Representatives & Customer
Support Staff
6. Restaurants & Hotel Staff
7. Production Operators
8. Sales Representatives
9. Laborers
10. Secretaries, PAs, Administrative Assistants &
Office Support Staff

Total Number of Respondents: 924
Employers indicating difficulty filling positions: 49%
Employers indicating no difficulty filling positions: 51%
Margin of error: +/- 3.2%

Brak komentarzy: