piątek, 18 września 2009

Rusza kampania Great Place to Work® Poland 2010

Polskie organizacje będą mogły ponownie porównać się z innymi najlepszymi organizacjami w swoim segmencie z całej Europy oraz wziąć udział w największych międzynarodowych badaniach Najlepszych Miejsc Pracy prowadzonych w 40 krajach.

Zapraszam w imieniu organizatorów badania Great Place to Work® Poland 2010!
Szczegóły na www.greatplacetowork.pl

Na podstawie badania stworzona zostanie Lista Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce 2010 oraz przygotowane raporty dla uczestniczących w nim firm zawierające ocenę organizacji w perspektywach GPTW® oraz rekomendacje rozwojowe. Prowadzone przez 20 lat badania GPTW® Institute dowodzą, że firmy notowane w rankingu Najlepszych Miejsc Pracy uzyskują lepsze wyniki finansowe i skuteczniej radzą sobie w obliczu kryzysu.

Model©Great Place to Work® opiera się na sprawdzonych narzędziach badania opinii pracowniczej (Trust Index©) oraz kultury organizacyjnej i praktyk HR stosowanych przez przedsiębiorstwo (Culture Audit©), co pozwala dokonać całościowej oceny organizacji jako miejsca pracy.

Lista Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce 2010 zostanie ogłoszona w marcu 2010.

Brak komentarzy: