wtorek, 17 marca 2009

Szukanie pracy w pracy i w niedziele - badanie Pracuj.pl

Warto spojrzeć na promocje ofert pracy od strony statystyk prowadzonych przez jeden z największych portali:

• 59% potencjalnych kandydatów przegląda oferty pracy w godzinach 8-17
• 60% aplikacji napływa w ciągu 10 dni od publikacji ogłoszenia


Oferty pracy zamieszczone w Internecie są najczęściej przeglądane w dni robocze w godzinach pracy oraz w niedzielne popołudnia. Najczęściej aplikujemy w ciągu pierwszych 3 dni od publikacji ogłoszenia, chętniej na ogłoszenia ujawniające nazwę pracodawcy. Takie wnioski wynikają z badania przeprowadzonego przez SMG/KRC oraz analizy danych własnych portalu Pracuj.pl.

PUBLIKUJ NA WEEKEND ?!

Niemal 6 na 10 Internautów szuka nowego zatrudnienia w godzinach pracy, kolejne 37 % wieczorami (między godz. 17 a 24). Z kolei w weekend niemal równie chętnie szukamy pracy w ciągu dnia, jak i wieczorem.Co ciekawe liczba osób przeglądających oferty pracy wzrasta w znaczący sposób w niedzielne popołudnia, od godziny 15.00. - Pracownicy, którzy w dni wolne odpoczęli od wykonywanych na co dzień obowiązków, pod koniec weekendu zaczynają znowu myśleć o swojej obecnej pracy i prawdopodobnie zastanawiać się, czy inna nie byłaby lepsza - komentuje Anita Wojtaś-Jakubowska z Grupy Pracuj, do której należy portal Pracuj.pl.PO 2 TYGODNIACH NIE LICZ NA ZBYT WIELE


Ponad połowa wszystkich odpowiedzi na oferty pracy w Internecie spływa w ciągu pierwszych 10 dni od publikacji ogłoszenia. Użytkownicy Internetu wysyłają zdecydowanie najwięcej aplikacji drugiego i trzeciego dnia od momentu publikacji oferty pracy. Największa aktywność osób poszukujących pracy zauważalna jest w środku tygodnia - wtorek i środa to dni, kiedy najchętniej wysyłamy aplikacje do potencjalnego pracodawcy.

MARKA PRCODAWCY PRZYCIĄGA - PADAJ NAZWĘ !!

Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się oferty ujawniające nazwę potencjalnego pracodawcy niż te zamieszczone przez agencje doradztwa personalnego (ADP). Tylko 35% zebranych aplikacji zostało przesłanych na ogłoszenia zamieszczone przez ADP, reszta pojawiła się w odpowiedzi na bezpośrednie ogłoszenia firm. Oznacza to, że osoby poszukujące zatrudnienia znacznie chętniej odpowiadają na oferty znając nazwę potencjalnego pracodawcy.


Informacje o badaniu:
Badanie „Responsywność na ogłoszenia w wiodących internetowych serwisach pośrednictwa pracy” zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynku MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie portalu Pracuj.pl. Badanie polegało na publikacji ogłoszeń poszukujących pracowników w wybranych internetowych serwisach pośrednictwa pracy i ocenie liczby oraz jakości spływających aplikacji. Ogłoszenia były opublikowane w Internecie w dniach od 12-14 listopada do 11-18 grudnia 2008 r. Połowa ogłoszeń była zamieszczona przez ADP, pozostałe natomiast bezpośrednio przez firmy. Analizie poddano 3739 aplikacji.

poniedziałek, 2 marca 2009

Raport 2009: Miejsca pracy w Polsce: Czy są wspaniałe?

Właśnie opublikowano po raz pierwszy w Polsce raport z badania pracowników: „Miejsca pracy w Polsce: Czy są wspaniałe?”.

Raport stanowi dla kadry kierowniczej wiarygodną informację na temat możliwości skutecznego zarządzania ludźmi, przede wszystkim w obszarze budowania wzajemnego zaufania, które jest niezbędnym elementem odpowiedniej motywacji pracowników.

Pozwoli to decydentom HR wpływać na kształtowanie postaw pracowniczych podnoszących jakość i efektywność wykonywanej pracy oraz na budowanie silnej marki pracodawcy. Wyniki przeprowadzonego badania mogą stanowić również punkt odniesienia dla menedżerów przy wprowadzaniu zmian do polityki personalnej lub też tworzeniu jej od podstaw.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach III edycji projektu badawczego Postawy Pracownicze, przez Nowoczesną Firmą we współpracy z Fundacją Obserwatorium Zarządzania oraz Great Place to Work® Institute Polska.

Celem badania było ustalenie, czy pracownicy w polskich miejscach pracy ufają ludziom, dla których pracują, są dumni z tego co robią, a także lubią ludzi, z którymi pracują.

Adresatami projektu badawczego jest kadra zarządzająca oraz dyrektorzy personalni przedsiębiorstw odpowiedzialni za kształtowanie kultury organizacyjnej, rozwój i motywowanie personelu.

Ocena polskich miejsc pracy okazała się niska w stosunku do ocen, jakie uzyskują firmy występujące na Listach Najlepszych Miejsc Pracy ogłaszanych co roku przez Great Place to Work® Institute w 40 krajach świata. Istotne różnice w ocenach osób badanych dotyczyły Wiarygodności i Szacunku. Wiarygodność jest najwyżej oceniana przez osoby pracujące w małych firmach, zatrudniających do 50 osób. Ich oceny są wyższe od ocen osób pracujących w firmach większych, zatrudniających do 1000 osób. Tymczasem ocena Szacunku wypada najlepiej w przypadku respondentów z firm największych, zatrudniających powyżej 1000 pracowników.

Autorzy zapraszają do zapoznania się z wynikami badania mocnych i słabych stron polskich miejsc pracy,przedstawionego w formie raportu.

Pełna wersja raportu jest do pobrania pod linkiem: nf.pl/konferencje/kp012009_raport.pdf