piątek, 30 maja 2008

Kto buduje markę pracodawcy - trendy HR ?

Jerry Collier, Director frmy Alexander Mann Solutions w artykule "Don't underestimate HR role in communicating branding" pisał w 2005 roku, ze mimo iż większość profesjonalistów HR zdaje sobie sprawę z rangi wizerunku firmy jako pracodawcy, to 3/4 z nich wskazało, ze leży to poza ich obszarem odpowiedzialności - raczej po stronie marketingu. Sondaż na moim blogu (niestety tylko 17 głosów) wskazał jednak inne proporcje, jeśli chodzi o to kto powinien być odpowiedzialny za budowę EB:

52% - dział personalny,
47% - dział marketingu,
29% - niezależna jednostka
17%- Zarząd

Jak pokazał raport Deloiite prognozujacy trendy HR w Polsce na 2007, że

W zakresie rekrutacji i retencji pracowników zidentyfikowano cztery inicjatywy, które, pozwalają organizacjom na ograniczenie negatywnych konsekwencji nowego rynku pracy:
- identyfikacja kluczowych segmentów pracowników zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji (28% badanych ma tą inicjatywę wdrożoną) oraz wprowadzenie programów retencyjnych dla grup szczególnie podatnych na zjawisko wysokiej rotacji
(13% badanych wdrożyło takie programy).
- wdrożenie programu promocji firmy jako pożądanego pracodawcy na rynku, ułatwiającego utrzymanie i pozyskanie najlepszych kandydatów z rynku (21% organizacji wdrożyło taki program, 31% jest w trakcie wdrażania).
- wprowadzenie programu adaptacyjnego dla nowych pracowników (44% badanych ma tę inicjatywę wdrożoną).

Wg. statystyki dla obszaru rekrutacja i retencja pracowników
- Badane organizacje nie zawsze dostrzegają korzyści z wdrożenia inicjatyw pozwalających na utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych pracowników z rynku.
- Skala prowadzonych rekrutacji zmusza je do systemowego podejścia do nowych kandydatów oraz większej widoczności na rynku pracodawców.
- Rzadziej koncentrują się oni na kluczowych segmentach pracowników i budowie systemów, które pozwolą utrzymać ich w organizacji.

środa, 28 maja 2008

Definicje employer branding

Ponieaż wiele osób poszukuje definicji Employer Brandu i BRANDINGU, przytaczam kilka:

Brand:
„brand is a name, term, sign, symbol, or design, or combination of them which is intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors” (Schneider, 2003, American Marketing Association)


Employer Brand:
“the employer brand establishes the identity of the firm as an employer. It encompasses the firm’s values, system, policies and behaviors toward the objectives of attracting, motivating, and retaining the firm’s current and potential employees” (p. 3). The Conference Board, 2001

Employer Branding:
Employer branding has been described as the ‘sum of a company’s efforts
to communicate to existing and prospective staff that it is a desirable place
to work’ (Lloyd 2002)

“Employer branding, a relatively new practice in recruiting, is the promotion of unique and attracitive image of the firm as an employer – a distinct employer identity” (Kristin B. Backhouse,2004)

i jeszcze po polsku:

„Wizerunek firmy jako pracodawcy jest jej (odbiciem) ukształtowanym w świadomości aktualnych i potecjalnych pracowników w bazie ich osobistych doświadczeń (w przypadku osób zatrudnionych w firmie) lub też informacji docierających do potencjalnych członków organizacji, których źródłem są osoby tworzące daną organizację oraz wszekiego typu nośniki masowego przekazu.” (A. Baruk, 2006)

poniedziałek, 26 maja 2008

Video rekrutacyjne Armii

O markę jako pracodawca dbają nie tylko firmy komercyjne. Ciekawym przykładem jest video rekrutacyjne...Armii Czeskiej, polecam:

Konferencja nt Employer Branding na SGH - 29 maja 08

SKN Kapitału Intelektualnego Przedsiębiorstwa przy SGH organizuje 29 maja konferencję na temat Employer Branding.

Szczegóły na stronie : www.konferencja.sknkip.pl

Polecam !

poniedziałek, 19 maja 2008

Internet - poważne narzędzie employer brandingu

Własnie na forum dyskusyjnym HR ktoś napisał, że jako materiał obowiązkowy dla "humanów" nalęzy przeczytać ponizszy artykuł:

Jak otwierałem fabrykę LG, czyli Great Company Great People z dnia
10 07 2007, autor: Marcin Bor.

Przy tej okazji, chiałbym pokazać jak bardzo ważnym i wszechmocnym narzędziem komunikacji może być Internet. Ktoś opisał swoje wrażenia jako pracownika, opisał firmę jako pracodawcę, ktoś inny przeczytał, zacytował, polecił na grupie dyskusyjnej i informacja wraca na inny blog. To jeden przykład.

Proszę tez po prostu sprawdzić co piszą o Twojej firmie - choćby poprzez Google ! A może dialogi na forach społecznościowych, Goldenline.pl czy LinkedIN.com czy Gazeta.pl ? Ludzie dzielą się zarówno swoja wiedzą, jak i wrażeniami, opiniami i faktami. Warto więc pamiętać, że to co robimi na codzień w firmie ma obecnie bardzo silny wpływ na całe nasze otoczenie- pracowników, partnerów biznesowych, kandydatów, ekspertów itp itd...

Pozdrawiam z uwagą !