wtorek, 30 czerwca 2009

Najlepsi Pracodawcy w rankingach - Hewitt, GPTW, Universum, Aiesec

Rankingi, rankingi - każdy z całkiem odmienną metodologią, grupą badaną, podejściem i wynikami, ale wciąż popularne. Chciałbym przedstawić kilka wyników z ostatnio opublikowanych rankingów.

Hewitt - Najlepsi Pracodawcy 2008.

Spośród 102 firm, które zgłosiły się do rankingu, 91 spełniały kryteria do wzięcia w nim udziału. Badanie objęło 21,693 pracowników i 873 menedżerów. Obie grupy reprezentowały populację ponad 68,292 pracowników z biorących udział firm.

Internal Employer Branding: Ranking bada opinie pracowników, nie zaś postrzegania firmy przez osoby z zewnątrz.

Oto wyniki rankingu na Polskę:Tutaj można zgłaszac się do udziału w następnym badaniu na 2009.


Lista Great Place to Work Institute

Great Place to Work® Institute Polska ogłosił po raz pierwszy w Polsce Listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2009.


Internal EB: Lista honoruje polskie przedsiębiorstwa stosujące praktyki i programy wyjątkowych miejsc pracy, które promują wartości wiarygodności, szacunku, sprawiedliwości, dumy i koleżeństwa wśród ich pracowników na najwyższym poziomie.

Zwycięzcami Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2009 są:

1.Google Poland Sp. z o.o.

2.Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

3.Alior Bank S.A.

4.Sabre Polska Sp. z o.o.

5.Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

6.SKOK UBEZPIECZENIA

7.Hestia Kontakt Sp. z o.o.

8.GlaxoSmithKline Pharma Sp. z o.o.

9.Oriflame Poland Sp. z o.o.

10.Instytut Nafty i Gazu

Więcej na temat wyników na stronie GPTW.


UNIVERSUM Awards - Universum Student Survey 2009


Badana grupa: Studenci na wybranych 50 wiodących uczelniach (ilość respondentów w roku 2008 to 10 000 osób)
Okres badania: październik 2008-styczeń 2009

External Student Employer Brand: Universum Student Survey jest przeprowadzane corocznie wśród studentów w 28 krajach na całym świecie. Jego celem jest poznanie oczekiwań i preferencji studentów, związanych z planowaną przez nich karierą i rozwojem zawodowym. Badanie pozwala także na przeanalizowanie jakości wizerunku pracodawców na wybranym rynku pracy oraz czynników przesądzających o ich atrakcyjności.

Ranking tworzony jest w 6 kategoriach wg. kierunków studiów badanych studentów: Biznes, Inżynieria, IT, Nauki Ścisłe, Humaniści, Medycyna i Farmacja, Prawo.

Więcej o wynikach na stronie http://www.idealnypracodawca.pl/ua.php


AIESEC Pracodawca Roku 2009®


Metodologia:
W badaniu wzięło udział ponad 4000 respondentów - 62% kobiet i 38% mężczyzn. Pod względem lat studiów respondenci w 32% są studentami III roku studiów, w 28% IV roku a 40 % to studenci V roku studiów.

Warto wspomnieć, iż 30% respondentów badania ma preferencje co do przyszłego pracodawcy. Reszta ankietowanych nie ma żadnych preferencji w tej kwestii (65%) lub nie zamierza podjąć pracy u żadnego pracodawcy.
Respondenci otrzymali ankietę do samodzielnego wypełnienia podczas zajęć na uczelniach, zajęło im to maksymalnie 25 minut. Ankieta składa się z 29 pytań, zarówno zamkniętych jak i otwartych (pytanie o najbardziej pożądanego pracodawcę roku oraz o oczekiwania płacowe).
Próba była ważona do zakładanej liczebności ankiet z danego ośrodka akademickiego. W badaniu wzięły udział 42 szkoły wyższe. Badanie zrealizowali ankieterzy z organizacji studenckiej AIESEC przeszkoleni uprzednio przez Ipsos.

Wyniki - 10 najbardziej pożądanych pracodawców na polskim rynku pracy zdaniem studentów kierunków ekonomicznych w 2008 roku zgodnie z wynikami badania Pracodawca Roku ®

1. PricewaterhouseCoopers
2. Deloitte
3. Procter&Gamble
4. PKO Bank Polski
5. Ernst & Young
6. KPMG (11)
7. ING
8. Nestlé Polska
9. Bank Zachodni WBK (13)
10. Mars Polska

Raport z badania 2008 do pobrania tutaj.

Brak komentarzy: