poniedziałek, 27 października 2008

POLEPSZENIE czy SPOWOLNIENIE NA RYNKU PRACY - GUS vs Pracuj.pl

Bezrobocie spadło po raz kolejny i wyniosi 8,9% wg. GUS.

W stosunku do sierpnia br. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w śląskim (o 3,3%), pomorskim (o 3,0%) oraz kujawsko-pomorskim (o 2,9%) i mazowieckim (o 2,8%). Również w porównaniu do
analogicznego okresu 2007 roku bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach, najbardziej istotny spadek odnotowano w województwach: śląskim (o 32,4%), pomorskim (o 30,9%) oraz opolskim i wielkopolskim (po 28,5%). Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu września 2008 r. stanowili 8,9%1 cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w sierpniu 2008 r. – 9,1%; we wrześniu 2007 r. – 11,6%).

Jednak jak wynika z opracowań portalu Pracuj.pl (jednego z 2 największych w Polsce) w III kwartale tego roku po raz pierwszy od kilku lat spadła ogólna liczba ofert pracy publikowanych w serwisie Pracuj.pl. Mimo tego spadku, znów wzrosło zapotrzebowanie na pracowników branży handel i sprzedaż. Na więcej propozycji niż w poprzednim kwartale mogły również liczyć osoby zainteresowane pracą w branży finansowej.

W III kwartale br. w portalu Pracuj.pl opublikowano łącznie 54 858 ofert pracy, co oznacza nieznaczny spadek w stosunku do II kwartału tego roku. Spadek liczby ofert wynikał prawdopodobnie ze specyfiki okresu wakacyjnego, ale może też być pierwszą oznaką czekających nas zmian na rynku pracy, wynikających ze światowego kryzysu gospodarczego. Jest to pierwszy tego rodzaju spadek od kilku lat.

W okresie letnim i wczesnojesiennym najwięcej osób poszukiwano do działów handlowych - aż 4 na 10 ofert stanowiły propozycje dla handlowców i sprzedawców. Na drugim miejscu znalazły się oferty pracy z działów technologicznych, na trzecim zaś z działów IT. W obydwu przypadkach było ich nieco mniej niż w II kwartale.

Nieznacznie spadła też liczba ofert pracy w działach księgowości, obsługi klienta i logistyki. Najmniej ofert, oprócz działów tłumaczeń, miały do zaoferowania działy kontroli jakości i działy prawne. Podobnie było w przypadku działów personalnych, gdzie ofert było najmniej od początku 2008 roku.

W minionym kwartale największe problemy z rekrutacją odnotowały firmy poszukujące specjalistów do działów technologicznych, IT, handlowych oraz produkcyjnych. W przypadku tych kategorii liczba propozycji zatrudnienia była bardzo duża, a zainteresowanie kandydatów stosunkowo niewielkie. W przypadku tych specjalizacji można było mówić o rynku pracownika - dużo częściej to kandydaci do pracy przebierali w ofertach pracy i dyktowali warunki pracodawcom.

Mój komentarz: Oczywiście dane GUSu obejmują wszystkie kategorie zawodowe, zaś pracuj.pl kierowany jest do specjalistów, stad główne różnice w tendencjach. Niestety sytuacja makroekonomiczna nie daje optymistycznych prognostyk, mimo że Polska wciąż ma szanse na polepszenie sytuacji gospodarczej i rynku pracy vs. inne kraje UE. Gdyby tak firmy spojrzały na analizę fundamentalną i zaczęły mocniej szukać obniżek kosztów pracy w... naszym kraju - najlepiej poprzez nowe inwstycje w centa BPO, off-shorning. Zobaczymy !

Brak komentarzy: